درباره ما

شرکت تولیدی و بازرگانی آرشیدا سلامت آرایه متشکل از دو سهامدار حقوقی ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید و حمایت از کارگر ایرانی در سال 1395 تاسیس و در سال 97 به بهره برداری رسید سهامدار ایرانی قبلا از سال 93 نمایندگی فروش محصولات تولیدی سهامدار خارجی را در کشورمان داشته و هم اینک دو شرکت مبادرت به انتقال تکنولوژی و فرموله سازی محصولات REDIST و REDONE بدون هیچ تغییری در ساختار محصول را داشته و در سطح عرضه پخش می نماید.